Det Norske Akademis Ordbok

fylkesplan

Likt stavede oppslagsord
fylkesplan 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
plan, nivå som gjelder, utgjøres av et fylke
SITAT
  • [det] trengs en større aktivitet på fylkesplanet, blant annet med sikte på viktige politiske oppgaver og valget
     (Orientering 1969/6/2/5)