Det Norske Akademis Ordbok

fylkesagronom

fylkesagronom 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fylke
BETYDNING OG BRUK
offentlig tjenestemann som er tilknyttet fylkesmannens landsbruksavdeling