Det Norske Akademis Ordbok

future

future 
substantiv
BØYNINGen; futuren, futures
UTTALE[fju:´tʃə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk future, grunnbetydning 'fremtid'
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 avtale om kjøp eller salg av et bestemt objekt på et gitt fremtidig tidspunkt til en pris som er avtalt i dag
SITATER
  • på denne børsen [Chicago Mercantile Exchange] handles det med futures i råvarer og statsobligasjoner
     (Dagens Næringsliv 24.01.1989/8)
  • en rentefuture betyr at man kjøper et rentebærende papir i dag til en bestemt pris. Men selve leveringen av det underliggende papiret skjer først i fremtiden … Med en slik future har man sikret seg en statsobligasjon til en bestemt kurs
     (Dagens Næringsliv 01.12.1993/27)