Det Norske Akademis Ordbok

futhark

futhark 
substantiv
BØYNINGen; futharken, futharker
UTTALE[fu:`tark]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fuþark, etter de seks første runene i runealfabetet
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 runealfabet
; runerekke
SITAT
  • den af 16 runer bestaaende yngre futhark
     (Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania 1908/nr. 7/20 Magnus Olsen)