Det Norske Akademis Ordbok

fusjonsbombe

fusjonsbombe 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fusjon
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 kjernefysisk bombe hvor energien utvikles ved at hydrogenkjerner reagerer med hverandre og danner tyngre kjerner
; hydrogenbombe
; termonukleær bombe