Det Norske Akademis Ordbok

fusariose

fusariose 
substantiv
BØYNINGen; fusariosen, fusarioser
UTTALE[fusario:`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med suffikset -ose av Fusarium, vitenskapelig navn på en soppslekt
BETYDNING OG BRUK
mykologi, landbruk
 (fellesbetegnelse for) sykdom på planter fremkalt av sopp i slekten Fusarium