Det Norske Akademis Ordbok

funksjonsdeling

funksjonsdeling 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fordeling av arbeid, oppgaver etter funksjon
 | jf. arbeidsdeling
SITATER
  • for at sykehusene skal fungere bedre må en ha en enhetlig ledelse og en klarere funksjonsdeling innen avdelingene
     (Tidsskrift for Norsk psykologforening 1998/nr. 3/257)
  • i Sverige og Danmark var det ganske klar funksjonsdeling mellom latinskrift og runer
     (Marte Spurkland Pappas runer 268 2019)