Det Norske Akademis Ordbok

fundamentalisme

fundamentalisme 
substantiv
BØYNINGen; fundamentalismen
UTTALE[fundamentali´smə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk fundamentalism, avledet av fundament; se fundament og suffikset -isme; jf. engelsk fundamentals (flertall) 'grunnprinsipper'
BETYDNING OG BRUK
religion
 bevegelse, retning innenfor amerikansk protestantisme som stiller seg avvisende til liberal teologi og holder strengt på læren om at Bibelen er inspirert av Den hellige ånd
SITAT
 • fundamentalismen er i fremgang [i USA]
   (Kirke og Kultur 1974/611)
1.1 
tro på Bibelens ufeilbarlighet
religion
 bevegelse, retning som kjemper for grunnleggende dogmer, særlig innen islam
SITATER
 • bølgen av islamsk fundamentalisme som nå feier over den arabiske verden
   (Bergens Tidende 1984/275/4/4)
 • islamsk fundamentalisme
   (Kari Vogt Islams hus 206 1993)
overført
 dogmatisk, uforsonlig holdning
SITATER
 • den kapitalistiske fundamentalismen
   (Thorvald Steen Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
 • [Marianne Heskes skulptur i Torshovparken] var en protest mot tilstivnet tenkning, enhver form for fundamentalisme
   (Nils Gullak Horvei Følg meg LBK 2012)