Det Norske Akademis Ordbok

fullverdiforsikring

fullverdiforsikring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forsikring
 forsikring, særlig mot brann, som gir full erstatning for den til enhver tid virkelige verdi av forsikringsgjenstanden