Det Norske Akademis Ordbok

fullprofilboring

fullprofilboring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
bygg og anlegg
 boring med fullprofilmaskin
SITAT
  • entreprenørene … bør kunne gi pris på både konvensjonell drift og fullprofilboring
     (tu.no (Teknisk Ukeblad) 22.04.2009)