Det Norske Akademis Ordbok

fullprisvare

fullprisvare 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vare som (bare) selges til full pris (uten rabatter)