Det Norske Akademis Ordbok

fullgyldig

fullgyldig 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 helt gyldig
SITAT
  • avdekke forskjellen mellom fullgyldig poesi og livløse vers
     (Lars Roar Langslet Når fuglen letter LBK 2006)