Det Norske Akademis Ordbok

fullgjødsel

fullgjødsel 
substantiv
ETYMOLOGI
appellativisert merkevarenavn; etter det registrerte varemerket Fullgjødsel
BETYDNING OG BRUK
landbruk, hagebruk
 kunstgjødsel med nitrogen, fosfor og kalium som hovedbestanddeler
SITATER
  • særlig fullgjødsel C er gunstig for poteter
     (Drammens Tidende 1963/115/3/5)
  • Norsk Hydros produksjon av fullgjødsel en mill. tonn
     (Drammens Tidende 1967/194/7/2–3)