Det Norske Akademis Ordbok

full-lengder

full-lengder 
substantiv
BØYNINGen; full-lengderen, full-lengdere
VARIANTfullengder
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av lengde med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
musikkalbum i full standard lengde
SITAT
  • jeg liker at vi kan komme med mindre utgivelser oftere, i stedet for å komme med en fullengder hvert tredje år
     (Nordlys 30.12.2011/38)