Det Norske Akademis Ordbok

fuktighet

fuktighet 
substantiv
BØYNINGen; fuktigheten
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vuchticheit; jf. fuktig og suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være fuktig
; lett væte, vanndamp som gjør noe fuktig
; fuktig lag
 | jf. fukt
EKSEMPLER
 • luftens fuktighet
 • veggene var dekket av fuktighet
 • saltet trekker til seg fuktighet
 • hudens fuktighet
SITATER
 • [likøren] er god imod fugtigheden
   (Henrik Ibsen Gengangere 100 1881)
 • solen begyndte alt at stege fugtigheden af væggen
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 154 1886)
UTTRYKK
relativ fuktighet
forhold (vanligvis angitt i prosent) mellom luftens vanndampinnhold og den maksimale mengde vanndamp den kan inneholde ved målt temperatur
; fuktighetsgrad
absolutt fuktighet
mål på hvor mye vanndamp det er i luften, angitt i gram vanndamp pr. kubikkmeter luft
muntlig
 det å være fuktig
; drikking av alkohol
SITAT
 • drikkevarerne vil slippe op om tre dage; … Nogle dages pause vil gjøre godt. Denne evige fugtighed er ikke til at udstaa
   (Arne Garborg Trætte Mænd 279 1891)