Det Norske Akademis Ordbok

fugleveiding

fugleveiding 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbsubstantiv til veide, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
litterært, dialektalt
 fuglefangst
; fuglejakt