Det Norske Akademis Ordbok

fugleskremsel

fugleskremsel 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd skremsel
BETYDNING OG BRUK
figur som skal skremme fugler bort fra dyrket mark
EKSEMPEL
  • se ut som et fugleskremsel
SITATER
  • jo, det var fugleskræmsler de var skabt til!
     (Hans Aanrud Fortællinger III 59 1923)
  • på bygningene og i gårdsrommene, langs veiene og i markene utenfor byen sto talløse fugleskremsler
     (Torbjørn Færøvik Maos rike 146 2012)
1.1 
klaprende innretning til å skremme fugler med
nedsettende
 stygt eller lurvete menneske
SITAT
  • et fattig fugleskræmsel – fy til helvede!
     (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 152 1923)