Det Norske Akademis Ordbok

fugleredesopp

fugleredesopp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mykologi
 liten, skålformet, fugleredelignende buksopp med sporene samlet i små linseformede kuler
 | vitenskapelig navn Nidularia deformis