Det Norske Akademis Ordbok

fugato

Likt stavede oppslagsord
fugato 
substantiv
BØYNINGet; fugatoet, fugatoer
UTTALE[fuga:´to]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
substantivering av fugato (adverb)
BETYDNING OG BRUK
musikk
 mindre parti (av komposisjon, sats) som er skrevet i fugestil