Det Norske Akademis Ordbok

fruktløs

fruktløs 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
sjelden
SITAT
  • all moralfilosofi som bare doserer abstrakte doktriner og regler, er forfeilet og fruktløs
     (Lars Roar Langslet Den store ensomme 431 2001)