Det Norske Akademis Ordbok

fruktfarer

fruktfarer 
substantiv
BØYNINGen; fruktfareren, fruktfarere
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av fare med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 skip som går i fruktfart
SITAT
  • konsul Røsts «Victoria» – fra Middelhavet med appelsiner – – vel en af de sidste frugtfarere iaar
     (Jonas Lie Naar sol gaar ned 224 1895)