Det Norske Akademis Ordbok

fruktdriveri

fruktdriveri 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av drive med suffikset -eri
BETYDNING OG BRUK
veksthus til fruktdyrking