Det Norske Akademis Ordbok

fruktbar

fruktbar 
adjektiv
BØYNINGfruktbart
UTTALE[fru`ktbar]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vruchtbar, grunnbetydning 'som bærer frukt', tilsvarer latin frugifer i samme betydning; jf. -bar
BETYDNING OG BRUK
om jord, område
 som gir rik grøde
; grøderik
EKSEMPLER
 • fruktbar jord
 • et fruktbart land
SITATER
 • jernbanen ville … gjennomskjære Ringerikes mest fruktbare og bebodde områder
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
 • grønne og fruktbare marker gled forbi på begge sider
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • jorden var fruktbar; i hagen ble det dyrket både fersken og aprikos
   (Rune Slagstad Da fjellet ble dannet 93 2018)
 • sanden legger seg over fruktbar mark
   (Bernhard Ellefsen Det som går tapt 54 2022)
1.1 
om vekster
 som bærer rikt
EKSEMPLER
 • en fruktbar jordbærsort
 • fruktbare planteslag
som har evne til å få avkom
; fertil
EKSEMPLER
 • en fruktbar kvegrase
 • kvinner i fruktbar alder
SITATER
 • det ville komme en ny, fruktbar kvinne til gården før året var omme
   (Vibeke Løkkeberg Purpur LBK 2002)
 • verdens mest fruktbare nålevende kvinne (Leontina Albina, født 1925 fra San Antonio, Chile, som i november 1980 venta barn nummer 55)
   (Harald Rosenløw Eeg Løp hare løp LBK 2008)
 • jeg var feilvare, hadde skjev rygg, halebeinet var operert ut, og nå var jeg ikke fruktbar, heller
   (Abid Raja Min skyld 169–170 2021)
 • det er særlig kvinner i fruktbar alder som rammes av autoimmune sykdommer
   (Anne Spurkland Frisk nok! 170 2021)
2.1 
som formerer seg (sterkt)
SITAT
 • vær fruktbare, bli mange og fyll jorden!
   (1 Mos 9,1)
overført
 fruktbringende
; resultatrik
EKSEMPLER
 • en fruktbar diskusjon
 • et fruktbart forslag
 • de hadde et fruktbart samarbeid
SITATER
 • processer, veksler og falliter er ingen frugtbar gave til en bygd
 • på venstresida er det ikke lett å få igang noen fruktbar dialog
   (Ottar Brox Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
 • denne fremgangsmåten viste seg fruktbar
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • det må skapes begeistring før en fruktbar undervisning kan skje
   (Inge Eidsvåg Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
3.1 
produktiv
SITATER
 • [avisen] Den Constitutionelle har i M. Ræder en temmelig frugtbar og høist tænksom og instrueret politisk raisonneur
 • en særdeles frugtbar forfatter i «Folkebudet»
   (Henrik Ibsen En folkefiende 4 1882)
 • [debutromanen] bærer bud om et forhåpentligvis langt og fruktbart forfatterskap
   (Fædrelandsvennen 10.02.2006/12)
3.2 
idérik
EKSEMPEL
 • en fruktbar hjerne
SITAT
 • skoleklokkens stadige brudd på enhver fruktbar tanke eller glad bevegelse
   (Herbjørg Wassmo Reiser LBK 1995)