Det Norske Akademis Ordbok

frottola

frottola 
substantiv
BØYNINGen; frottolaen, frottolaer
UTTALE[frå´t:åla]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra italiensk frottola; muligens avledet av latin fructus 'frukt'
BETYDNING OG BRUK
musikk
 verdslig vokalkomposisjon i enkel 3- eller 4-stemmig sats og med strofisk form, dyrket i Nord-Italia omkring 1500