Det Norske Akademis Ordbok

froskekvinne

froskekvinne 
substantiv
ETYMOLOGI
dannet etter mønster av froskemann
BETYDNING OG BRUK
kvinnelig utøver av apparatdykking
; kvinnelig (motstykke til) froskemann
SITATER
  • for første gang i historien vil publikum få se froskekvinner i aktivitet
     (Arbeiderbladet 1955/136/12/2)
  • Kari er faktisk fullbefaren froskekvinne
     (Vigdis Stokkelien Gru & grøss 56 1976)