Det Norske Akademis Ordbok

frontselskap

frontselskap 
substantiv
ETYMOLOGI
etter amerikansk-engelsk front company, første ledd front 'noe(n) som tjener som dekke, (skalke)skjul for tvilsomme, undergravende eller ulovlige aktiviteter'
BETYDNING OG BRUK
selskap opprettet (f.eks. av et annet selskap) for å dekke over tvilsom eller ulovlig aktivitet, eller for å kunne operere mer uhindret
SITATER
  • Enterprises Co. Ltd. … blir regnet som et «frontselskap» for Folkerepublikken China
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 14.06.1978/13)
  • frontselskaper i inn- og utland brukes i stor utstrekning ved hvitvasking
     (Norges offentlige utredninger 1997:15/36)
  • eierandelen ble holdt skjult gjennom frontselskaper
     (Dagens Næringsliv 21.04.1998/31)