Det Norske Akademis Ordbok

frontallappdemens

frontallappdemens 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
medisin
 demens av ukjent årsak hvor nerveceller i frontallappene dør
SITAT
  • en spesiell men sjelden type demens, såkalt frontallappsdemens, rammer yngre eldre
     (Adresseavisen 18.09.2012/6)