Det Norske Akademis Ordbok

fritungeinstrument

fritungeinstrument 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
musikk
 instrument hvor lyden frembringes av metalltunger som settes i svingninger av en luftstrøm
SITAT
  • det stilles … ut en sheng, et kinesisk musikkinstrument som er det eldste kjente fritungeinstrument, en forløper for trekkspill, munnspill og harmonium
     (Stavanger Aftenblad 21.11.1989/26)