Det Norske Akademis Ordbok

fritrekning

fritrekning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
det å frita seg, bli fritatt ved (lodd)trekning
SITAT
  • den nyindførte forholdsregel med fritrekning av en trediedel av rekrutstyrken
     (Erling Winsnes Veien vi ikke gaar 58 1926)