Det Norske Akademis Ordbok

fritidsfiske

fritidsfiske 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fiske drevet som fritidsaktivitet (der fangsten er beregnet til eget forbruk)
 | til forskjell fra sportsfiske og yrkesfiske