Det Norske Akademis Ordbok

fristiler

fristiler 
substantiv
BØYNINGen; fristileren, fristilere
ETYMOLOGI
avledet av fristil med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
idrett
 spesialist i fristil
SITAT
  • mot rendyrkede italienske fristilere ble ikke omskolerte norske klassikere gode nok
     (Aftenposten 14.02.1991/17/2)
idrett
 utøver i (alpin) fristil