Det Norske Akademis Ordbok

friomsorg

friomsorg 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon, frem til 2002
 kriminalomsorg i frihet eller som organisert omsorgs- og tilsynsarbeid for lovbrytere utenfor institusjoner