Det Norske Akademis Ordbok

friområde

friområde 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
(offentlig) område (regulert) for friluftsformål
 | jf. friluftsområde
SITAT
  • politikerne hadde torpedert en … mulighet til å skape et friområde … i byens midte
     (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
overført
 område hvor man fritt kan drive en viss (lyssky, samfunnsfiendtlig) virksomhet
SITAT
  • mange stater har meget svak statlig kontroll. Det gir grobunn og friområder for både kriminelle og terrororganisasjon
     (Aftenposten 13.01.2015/10/2)