Det Norske Akademis Ordbok

frase

Likt stavede oppslagsord
frase 
substantiv
BØYNINGen; frasen, fraser
UTTALE[fra:`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk phrase, av latin phrasis, gresk phrasis '(retorisk) uttrykk', til gresk phrazein 'tale'
BETYDNING OG BRUK
fast vending eller uttrykk
SITATER
 • [han] skrev op fraser og regler, hun skulde lære ved siden av lærebokens
   (Peter Egge Inde i Fjordene 161 1920)
 • [vi avleverte] resolut en latinsk frase op i ansiktet paa ham
   (Dagbladet 1931/75/4/3–4 Nils Collett Vogt)
 • [vi] kom oss gjennom de første sekundenes sosiale famling, hjulpet av fraser om hvor hyggelig det var å sees
   (Simon Stranger Leksikon om lys og mørke 203 2018)
1.1 
(svulstig) talemåte uten virkelig innhold
 | jf. floskel
EKSEMPEL
 • tomme, velbrukte fraser
SITATER
 • lad os ikke dække saken til med fraser!
   (Bjørnstjerne Bjørnson En hanske 119 1883)
 • de mere frygtsomme sjæle diskutere kristendommens detronisering under mange forbehold, omsvøb og fraser
   (Alexander L. Kielland Sne 50 1886)
 • la os ikke staa her, voksne mennesker, og bruke fraser
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker I 167)
 • Natasha lirer av seg noen fraser om at det er en vakker kveld
   (Tonje Røed Udødelig med deg LBK 2001)
 • utveksle uskyldige fraser om vær og vind
   (Kurt Sweeney Kjegler LBK 2008)
grammatikk
 ord eller ordgruppe som kan fungere som et setningsledd eller som en del av et setningsledd
SITATER
 • en frase med et substantiv som kjerne er en substantivfrase
   (Jan Terje Faarlund et al. Norsk referansegrammatikk 33 1997)
 • [forfatteren Svein] Jarvoll elsker å gjenta ord, eller fraser, eller setninger, eller setningsledd
   (Stig Sæterbakken Dirty Things LBK 2010)
musikk
 forbindelse av (melodi)toner som foredragsmessig danner en enhet
SITATER
 • ordet betones [hos sangeren] i den musikalske phrase og indvæves i … lidet operamæssige combinationer
 • den duvende synken og stigen fra de bløte og myke klangdannelser til den største dramatiske kraftutfoldelse i en og samme frase
   (Morgenbladet 1932/323/3/4)
 • [kritikeren] hevdet at Svendsens orkesterverker nok led litt under en for hyppig bruk av korte motiver og fraser
   (Finn Benestad og Dag Schjelderup-Ebbe Johan Svendsen 114 1990)
metrikk
 ord eller ordgruppe som danner en artikulasjonsmessig enhet ved at den (det) blir uttalt med én utånding
SITAT