Det Norske Akademis Ordbok

frøyværing

frøyværing 
substantiv
BØYNINGen; frøyværingen, frøyværinger
UTTALE[frøi`væriŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av stedsnavnet Frøya og en avledning av -vær med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Frøya i Trøndelag