Det Norske Akademis Ordbok

frøklengning

frøklengning 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til klenge, avledet med suffikset -ning
BETYDNING OG BRUK
skogbruk
 tørking av kongler for å få frøene til å løsne fra frøskjellene