Det Norske Akademis Ordbok

foregangsperson

foregangsperson 
substantiv
UTTALE[få:`rəgaŋs-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dannet etter mønster av foregangsmann
BETYDNING OG BRUK
person som utmerker seg, som gjør en nyskapende, banebrytende innsats
SITATER
  • en av foregangspersonene for å bedre forholdene for de døve og vanføre i Nord-Norge
     (Ofotens Tidende 22.10.1949/2)
  • [Jules] Depuit var ikke den eneste foregangspersonen i å peke på rollen tiden spiller i transport
     (Norges offentlige utredninger 1997:27/97)