Det Norske Akademis Ordbok

folkeforlystelse

folkeforlystelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
svært utbredt, populær forlystelse
; forlystelse for folk flest
SITATER
 • at rettsforhandlingene skulde bli en «offentlig folkeforlystelse», var jo ikke meningen
   (Vilhelm Dybwad Skyldig eller ikke skyldig? 7 1934)
 • [ballspillet] pelote basque er en av de mest populære folkeforlystelser i byen
   (A-magasinet 13.12.1928/14)
 • det var smaat bevendt med folkeforlystelser til langt utover mot syttiaarene
 • den store folkeforlystelse … i efterkrigstiden var hverken film, radio, totalisatorløp eller profesjonell boksekamp
   (Chr. A.R. Christensen Det hendte igår 155 1933)
 • de specifikke engelske folkeforlystelser [på 1700-tallet], hanekamp, stokkefektning og duell på blanke våpen
   (Wilhelm Munthe Boknåm 258 1943)
 • dengang henrettelsene var en folkeforlystelse som alle og enhver kunne leve med i
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie 375–376 1989)
 • hint i [Artistoteles’] Toposlære tyder på at proffe dialektiske matcher var noe av en folkeforlystelse
   (Hallvard J. Fossheim Dialog 27 2022)