Det Norske Akademis Ordbok

flyløytnant

flyløytnant 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
løytnant i Luftforsvaret (som tjenestegjør som flyver)