Det Norske Akademis Ordbok

flyktighet

flyktighet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av flyktig med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 stoffs evne til å gå over i dampform
EKSEMPEL
  • flyktigheten er proporsjonal med stoffets damptrykk