Det Norske Akademis Ordbok

flygjødsle

flygjødsle 
verb
BETYDNING OG BRUK
gjødsle (større område) ved å spre gjødselen fra fly
SITAT
  • flygjødsling av sauebeiter
     (Aftenposten 1964/263/5/4)