Det Norske Akademis Ordbok

flerraders

flerraders 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
ETYMOLOGI
annet ledd genitiv flertall av rad
BETYDNING OG BRUK
som har flere rader
UTTRYKK
flerraders trekkspill
musikk
 trekkspill med flere enn én rad diskantknapper