Det Norske Akademis Ordbok

flatmispel

flatmispel 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd mispel
BETYDNING OG BRUK
botanikk, hagebruk
 nedliggende (pryd)busk i rosefamilien med små blad og røde frukter
 | vitenskapelig navn Cotoneaster adpressus