Det Norske Akademis Ordbok

flammepunkt

flammepunkt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
brannfag
 laveste temperatur hvor et materiale (f.eks. brennbar væske) avgir damp som kan antennes momentant med flamme
 | jf. punkt
SITATER
  • brannfarlige væsker inndeles etter flammepunkt i fareklassene A, B og C
     (lovdata.no 14.06.1985)
  • flammepunkt og tenningstemperatur angir grad av ildsfarlighet
     (vegvesen.no 1997)