Det Norske Akademis Ordbok

flammeovn

flammeovn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
metallurgi
 ovn til smelting eller gløding av metaller, hvor gods og brensel holdes separat og smeltingen foregår i horisontalplanet med flammer som stryker over godset i herden