Det Norske Akademis Ordbok

flaggmester

flaggmester 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjømilitærvesen, i gradssystem fra og med 2016
 øverste underoffiser innen spesialbefal