Det Norske Akademis Ordbok

flaggflukt

flaggflukt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
flukt, overføring av tonnasje til bekvemmelighetsflagg
SITAT
  • rederiene på «flaggflukt» fra Sverige
     (Dagbladet 1963/156/16/2–3)