Det Norske Akademis Ordbok

fjorddal

fjorddal 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
geologi
 dal fra istiden som senere er blitt til fjord
SITATER
  • foran dem lå fjorddalen i all sin skjønnhet
     (Øvre Richter Frich Gullåren (1936) 112)
  • fjorddalene … er verdifulle kilder til informasjon om de prosessene som har formet landskapet
     (Stavanger Aftenblad 15.08.2003/30)