Det Norske Akademis Ordbok

fjernvannledning

fjernvannledning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
vannledning som overfører forsyning over lengre avstand, fra (forholdsvis) fjerntliggende kilde eller reservoar
SITAT
  • rør til fjernvannledninger eller hovedledninger til transport av slam av kull eller andre faste materialer
     (toll.no 2010)