Det Norske Akademis Ordbok

fjernsynsfilm

fjernsynsfilm 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kringkasting
 film vist i fjernsynet
SITAT
  • den bedrøvede evigvarende drøvtyggingen på bridgemeldinger broderimønstre fjernsynsfilmene og barnas bekymringer
     (Bjørg Vik Det grådige hjerte 94 1968)
film produsert for visning i fjernsynet (og ikke for kinovisning)